Biosauna

Provozní teplota:                    40 – 70 °C ( při přepnutí do režimu suchá sauna max 110 OC)

Provozní vlhkost:                  40-70% ( při přepnutí do režimu suchá sauna max 20 %)

Doporučená délka pobytu:     5 – 15 min., následovat má ochlazení a odpočinek 10-30min. v odpočívárně s běžnou teplotou

Počet doporučených cyklů:    2 až 3 cykly

Kapacita sauny:                      3 osoby

Biosauna je jednoduše řečeno kombinací finské a parní sauny.

Hlavní rozdíl oproti finské sauně je ten, že biosauna se vyhřívá na nižší teplotu než finská sauna 40-70 oC , ale má vyšší relativní vlhkost vzduchu 70 – 40 %.

Právě touto hodnotou vlhkosti se biosauna podobá mírnější parní sauně.

Biosauna je vhodná pro kardiaky, protože nedosahuje takových teplot jako finská sauna a zároveň slouží k ozdravným procesům horních cest dýchacích. Teplota vlhkost v sauně je udržována automaticky v následujících režimech ( přepínání na saunovém regulátoru HUMIPROFF tlačítkem HUM )

teplota 40 oC  vlhkost 70 %
teplota 60 oC  vlhkost 60 %
teplota 70 oC  vlhkost 40 %