Infrasauna

Infrasauna

Provozní teplota: 40 – 55°C, maximálně 60°C
Provozní vlhkost: 50 – 55%, maximálně 60%
Doporučená délka pobytu: 15 min.
Počet doporučených cyklů: 1 cyklus – prohřátí před masáží
Kapacita infrakabiny: 2 osoby

Tento typ prohřívání má jiný typ zdroje tepla než finská sauna. Infrasauna má místo konvenčního topidla (které ohřívá vzduch v sauně) instalovány infrazářiče, které produkují především sálavé teplo. Teplo se šíří především sáláním – tedy přímo ze zářiče na osobu uvnitř kabiny. Vzduch v kabině se ohřívá až teprve následně (obráceně než u finské sauny). S ohledem na nižší provozní teploty a případný chladnější vzduch (neplatí při dlouhodobém spuštění kabiny) je tato terapie doporučována osobám, které těžko snášejí vysoké teploty v klasické finské sauně. K prohřátí těla dojde i při těchto nižších teplotách.

Použití infrasauny se doporučuje zejména před pohybovou aktivitou či před masáží.